මුඛ සහ කුර රෝගයක් පැතිරී යාමේ අවධානම නිසා නුවරඑළියෙ සියළුම ගවමස් කඩ වසා දමයි.

0
449
- Advertisement -

මුඛ සහ කුර රෝග පැතිරි යාමේ අවධානමක් ඇති බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා විසින් කල දැනුම් දිමක් මත වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නුවරඑළය දිස්ත්‍රික්කයේ මස් පිණිස ගව ඝාතකාගාර වල සතුන් ඝාතනය කිරිම තාවකාලිකව අත්හිට වු බව නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂක ගාමිණි පෙරේරා මහතා පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + thirteen =