“මීට පෙර අවස්ථාවලදී මෙන්ම මේ අවස්ථාවේ දී ද පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කරන්නෙමු.” අකිල විරාජ් කාරියවසම්.

0
1840
- Advertisement -

“මීට පෙර අවස්ථාවලදී මෙන්ම මේ අවස්ථාවේ දී ද
පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කරන්නෙමු.”
අකිල විරාජ් කාරියවසම්.

මෙවර මහ මැතිවරණයෙන් වැඩිම පසුබෑමකට ලක් වූ පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම මැතිවරණය සාධාරණව පැවැත් වූ මැතිවරණයක් බව පිළිගන්නා එක්සත් ජාතික පක්ෂය, තමන්ට අත් වූ අන්තපරාජයට පක්ෂය අභ්‍යන්තරයෙන් එල්ල වූ ප්‍රතිවිරෝධතා සහ පිටතින් පැමිණි ප්‍රතිවිරෝධතා බලපෑ බව පවසයි. එමෙන්ම, මීට පෙර අවස්ථාවලදී මෙන්ම මෙවරද, මෙම පරාජයෙන් පසුව, පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කරන බවද එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම්, අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනයේ මේ බව සදහන් ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 9 =