මිලියන 14,76ක් වටිනා මත්පෙති සමග අයෙක් අත්අඩංගුවට.

0
441
- Advertisement -
Share

රුපියල මිලියන 14,76ක් වටිනා මත්පෙති 2,952 ක් සමග පුද්ගලයෙකු (25) මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේදි රේගුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 4 =