මිරිස් කුඩු කල්ලිය අදත් සී.අයි.ඩී ය මග හරී.

0
834
- Advertisement -

ව්‍යවස්ථා කුමන්ත‍්‍රණය දියත් වූ දින 51 ට ඇතුළත් වූ, නොවැම්බර් 14, 15 සහ 16 යන දිනවල පාර්ලිමේන්තු සභා ගැඹ තුළ කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු මන්ත‍්‍රීවරුන්ගෙන් ප‍්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සදහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැදවීම් ලද මන්ත‍්‍රීවරු අද දිනයේත් අපරාධ පරීක්ෂණ ක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ම`ග හැර තිබේ. මීට පෙර තෙවතාවක්ම ප‍්‍රසන්න රණවීර, ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු ඇතුළු අදාල මන්ත‍්‍රීවරුන්ට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කැදවීම් ලැබ තිබේ.