මිය ගිය ගණන 100 ඉක්මවයි.

0
544
- Advertisement -

අද උදෑසන සිදු වූ පිපිරීම්වලින් මිය ගිය ගණන 100 ඉක්මවන බව නිල නොවන වශයෙන් වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + nine =