මිය ගිය ගණන 100 ඉක්මවයි.

0
459
- Advertisement -
Share

අද උදෑසන සිදු වූ පිපිරීම්වලින් මිය ගිය ගණන 100 ඉක්මවන බව නිල නොවන වශයෙන් වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − 3 =