මියන්මාරයට එරෙහිව සම්බාධක පනවන බවට ජෝ බයිඩ්න් අනතුරු හගවයි.

0
501
- Advertisement -

මියන්මාරයට එරෙහිව සම්බාධක පනවන බවට
ජෝ බයිඩ්න් අනතුරු හගවයි.


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව බලයට පත් වූ අවුන් සාං සූ කී පාලනය පෙරලා දමා බලය අත්පත් කර ගත් හමුදා පාලනයට එරෙහිව, සම්බාධක පැනවීමට කටයුතු කරන බව ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න් අනතුරු හගවා තිබේ.

එමෙන්ම, මියන්මාරයේ හමුදා පාලනය පෙරලා දැමීමට එක්වන ලෙසද, ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ලෝක ප්‍රජාවෙන් ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + 19 =