මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ පොකුරේ ආසාදිතයන් දිස්ත‍්‍රික්ක 23 කින් හමු වේ.

0
301
- Advertisement -

මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ පොකුරේ ආසාදිතයන්
දිස්ත‍්‍රික්ක 23 කින් හමු වේ.

කොරෝනා දෙවන රැුල්ලට අයත් යැයි සැලකෙන, මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ පොකුරට සම්බන්ධ කොරෝනා ආසාදිතයන්, දිවයින පුරා, දිස්ත‍්‍රික්ක විසි තුනකින් වාර්තා වී ඇති බව පැවසේ.

මෙම පොකුරට අයත් වැඩිම ආසාදිතයන් පිරිසක් හමුව ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයෙනි. ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති – මෙම පොකුරට සම්බන්ධ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2908 දෙනෙකි.

අදාල පොකුරට සම්බන්ධ ආසාදිතයන් 1584 දෙනෙකු මේ වන විට කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබේ.

මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ පොකුරේ සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 5731 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 5 =