මිනුවන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය තාවකාලිකව වසා දමයි. ස්ථානාධිපති ඇතුළුව සියළුම නිළධාරීන් නිරෝධායනයට.

0
666
- Advertisement -

මිනුවන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය
තාවකාලිකව වසා දමයි.
ස්ථානාධිපති ඇතුළුව සියළුම නිළධාරීන්
නිරෝධායනයට.


මිනුවන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ. මිනුවන්ගොඩ පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුළුව 80 කට ආසන්න කාර්ය මණ්ඩලය මේ වන විට නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

පොලිසියට සම්බන්ධ ආපන ශාලාවේ හිමිකරුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වීමෙන් පසුව මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − five =