මිනුවන්ගොඩ පොකුරේ තවත් ආසාදිතයෙක් සැප්තැම්බර් 27 වන දා පොත් ප්‍රදර්ශනයට ඇවිත්.

0
536
- Advertisement -

මිනුවන්ගොඩ පොකුරේ තවත් ආසාදිතයෙක්
සැප්තැම්බර් 27 වන දා පොත් ප්‍රදර්ශනයට ඇවිත්.

මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුරට සම්බන්ධ තවත් ආසාදිතයෙකු, ගල්කිස්ස බඩෝවිට ප්‍රදේශයෙන් හදුනාගෙන තිබේ.

අදාල ආසාදිතයා, මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයෙකි. ඔහුගේ බිරිද වෛද්‍යවරියක වන අතර, ඈ, ප්‍රසූත නිවාඩු ලබා සිටින බව වාර්තා වේ.

මෙම ආසාදිතයා, සැප්තැම්බර් මාසයේ 27 වන දා, කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය සදහා ද පැමිණ තිබේ. ඊට අමතරව, ඔහු පසුගිය දිනෙක, කොල්ලුපිටියේ පිහිටි බ්‍රැන්ඩික්ස් ප්‍රධාන කාර්යාලයටද පැමිණ ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 15 =