මිනිසුන්ට ඇති අසාමාන්‍ය ලිංගික ආශාවන් 6ක්

0
2417
- Advertisement -

මිනිසුන්ට විවිධාකාර ලිංගික ආශාවන් තියෙනවා. සමහරු විරුද්ධ ලිංගිකයන්ට ආකර්ෂණය වෙයි. තවත් සමහරු තමන්ගේම ලිංගයේ අයට ආකර්ෂණය වෙයි. තවත් පිරිසක් ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයටම ආකර්ෂණය වෙනවා.

ලෝකයේ ජිවත් වෙන මිනිස්සු අතරින් ඉතාමත් සීමිත පිරිසකට අමුතු විදිහේ ලිංගික ආශාවන් තිබෙනවා.

මෙම ලිංගික ආශාවන් ඇති සමහරක් පුගුප්සාජනක වන අතර තවත් සමහරක් භායානක තත්වයේ ඒවායි.

ඒවායින් කීහිපයක්…

01. Paraphilic infantilism

දරුවෙකුට මෙන් සලකනවට ඇති අශාව සහ දරුවෙකු ලෙස සැරසී සිටින්නට ඇති අශාව සහ මොවුන්ගෙ ලිංගික අවයව උද්දීපනය වන්නේ ළදරුවන්ට අන්දවන ඩයපර ඇන්ද වූ පසුවයි.

02. Formicophilia

එම තත්ත්වය ඇති පුද්ගලයින් වඩාත් ආශා කරන්නේ සිය ශරීරය පුරා කූඹීන් හෝ හැකරැල්ලන් වැනි සතුන් ගමන් කරන විට සහ ලිංගික උද්දිපනය ඇති වීමට ලිංගික අවයවයට ක්ෘමීන් දෂ්ඨ කිරිමේදියි.

03. Abasiophilia

එම තත්ත්වය ඇති පුද්ගලයින් ආකර්ෂණය වන්නේ ආබාධිත තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඇවිදීම අපහසු වූ අය කෙරෙහි යි.

04. Omorashi

එම තත්ත්වය ඇති පුද්ගලයින් වඩාත් ආශා කරන්නේ හොඳින් පිරුණු මුත්‍රාශයක් සහිතව ලිංගික ක්‍රියාවල නිරත වීමට යි.

05. Frotteurism

එම තත්ත්වය ඇති පුද්ගලයින් වඩාත් ආශා කරන්නේ පොදු ස්ථානවල දී යමෙක් නොදැනුවත්ව ඔවුන්ගේ අඟ පසඟ අතපත ගෑමට යි.

06. Bug chasing

එම තත්ත්වය ඇති පුද්ගලයින් වඩාත් ආශා කරන්නේ ලිංගික තෘප්තියක් ඇතිවන්නේ ඒඩ්ස් ඇතුළු සමාජ රෝග සහිත අයවළුන් සමග අනාරක්ෂිතව ලිංගික ක්‍රියා සිදු කළ විට පමණ යි