මින් පස්සේ බොරු ලිව්වොත් හිරේ.

0
720
- Advertisement -

නිවැරදි නොවන, ව්‍යාජ පුවත් ප‍්‍රචාරය කිරීමට එරෙහිව නව නීති පැනවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව, නිවැරදි නොවන ප‍්‍රවෘත්තියක් ජනගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැරදි කරුවකු වන අයෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 10 ක දඩ මුදලක් හෝ වසර පහකට නොවැඩි සිරදඩුවමක් හෝ ඒ දෙකම හෝ ලබා දීමට හැකිවන සේ නීති පැනවීමට නියමිත ය. ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබද පාර්ලිමේන්තු ආංශික කාරක සභාව ඉල්ලීමකට අනුව, අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය අදාල යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 1 =