මින් ඉදිරියට පස් සහ වැලි ප්‍රවාහනයට බලපත්‍ර අවශ්‍ය නෑ.

0
3330
- Advertisement -
Share

මින් ඉදිරියට පස් සහ වැලි ප්‍රවාහනයට බලපත්‍ර අවශ්‍ය නෑ.

ජූනි මාසයේ පළමු වැනි දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනයට බලපත්‍ර අවශ්‍ය නැති බව, භූ විද්‍යා හා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය සදහන් කරයි.

මීට පෙර, වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනයේ දී බලපත්‍ර ලබා ගත යුතුව තිබුණු අතර, පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ සිට එම ක්‍රමය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, මැයි මාසයේ එකොලොස්වන දා සිට නැවත එම බලපත්‍ර ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වූ අතර, ජූනි මස පළමු වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි යළි එම බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසි කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 5 =