මැයි 31 ඉරිදා සහ ජූනි 4, 5 යන දවස් දිවයිනටම ඇදිරිනීතිය.

0
963
- Advertisement -

මැයි 31 ඉරිදා, ජූනි 04 වන දා සහ ජූනි 05 දා මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇදිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වාර්තා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 3 =