“මැයි මාසයේ මාගේ වැටුප මම නොගනිමි. රාජ්‍ය සේවයේ ඔබත්, මැයි මාසයේ ඔබේ වැටුප හෝ ඉන් කොටසක් රට වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්න.”

0
2015
- Advertisement -

මැයි මාසයේ සම්පූර්ණ වැටුප හෝ වැටුපෙන් කොටසක්, වැන්දඹු හා අනත්දරු අරමුදල සදහා පරිත්‍යාග කරන ලෙස, ජ්‍ය සේවයේ නිරත සේවකයන්ගෙන් ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා ඉල්ලා සිටියි. තමන්ද, තමන්ගේ මැයි මාසයේ වැටුප එසේ පරිත්‍යාග දරන බවද ඒ මහතා පවසා සිටියි.

මේ මොහොතේ රට මුහුණ පා තිබෙන ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගැනීම සදහා සියළු පුරවැසියන්ගේ දායකත්වය අවශ්‍ය බවද ඔහු සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + nine =