මැදපෙරදිග හිර වී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් 2000 ක් මුහුදු මාර්ගයෙන් ගෙන්වීමට රුපියල් මිලියන 380 ක් ඉල්ලයි. කොරෝනාවෙනුත් ගරන්න ගිය ප්‍රබල “මුහුදු ව්‍යාපාරිකයාගේ” ගරානා අදහසට කෝවිඞ් වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය හරස් වේ.

0
627
- Advertisement -

මැදපෙරදිග හිර වී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් 2000 ක්
මුහුදු මාර්ගයෙන් ගෙන්වීමට රුපියල් මිලියන 380 ක් ඉල්ලයි.
කොරෝනාවෙනුත් ගරන්න ගිය
ප්‍රබල “මුහුදු ව්‍යාපාරිකයාගේ” ගරානා අදහසට
කෝවිඞ් වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය හරස් වේ.

මැද පෙරදිග සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් මුහුදු මාර්ගයෙන් නැවත මව්බිමට ගෙන ඒම සදහා ප්‍රබල පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන යෝජනාවක්, ඒ සදහා යන වියදම අධික බව සදහන් කරමින්, “කෝවිඞ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය” විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

අදාල සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන මිල ගණන් අනුව, දෙදහසක පිරිසක්, රෝහල් පහසුකම් සහිත මගී නැවකින් දිවයිනට ගෙන ඒමටත්, ඔවුන් නිරෝදායනය කිරීමටත්, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන දෙකක් හෙවත්, රුපියල් මිලියන 380 ක මුදලක් වැය වේ.

මේ මිල ගණන් ඉතා ඉහළ බව සදහන් කරමින්, කාර්ය සාධක බලකාය විසින් අදාල සමාගම ඉදිරිපත් කර තිබෙන යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව පැවසේ.
අදාල ව්‍යාපාරිකයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන යෝජනාව වැනි මෙහෙයුමක්, මුහුදු මාර්ගයෙන් නොව, ගුවන් මගින් සිදු කරන්නේ නම්, රුපියල් මිලියන 180 ක පමණ මුදලකින් කළ හැකි බව ඔවුන් පවසා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඬේලි මිරර් පුවත්පත ඇතුළුව පුවත් පත් කිහිපයකම වාර්තා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − 3 =