මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයෙන් පේන්නේ පැවති පාලනයට ඇති ජනතා අකමැත්තයි.

0
555
- Advertisement -

මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයෙන් පේන්නේ
පැවති පාලනයට ඇති ජනතා අකමැත්තයි.


අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය අතර හමුවක් ඊයේ දිනයේ දී සිදුව තිබේ.

පැවති මහ මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල පිළිබදව අදහස් දක්වමින්, ඇමරිකානු තානාපතිනිය පවසා ඇත්තේ, පැවති පාලනය ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙන බව මැතිවරණ ප්‍රතිඵලවලින් පෙන්නුම් කරන බව පවසා තිබේ.

එමෙන්ම, කොරෝනා මර්දන ක්‍රියාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා රජය විශාල සාර්ථකත්වයක් අත්කරගෙන තිබෙන බව පවසා ඇති තානාපතිනිය, ඒ සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සුබ පැතුම් එක් කර තිබේ.

රට පුරා වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථා පිහිටුවීම සදහා ඇමරිකානු රජයේ සහයෝගය ලංකා රජයට ලබා දීමට තමන් කැපවන බවද තානාපතිනිය, අග්‍රාමාත්‍යවරයාට පවසා තිබේ.

එමෙන්ම, ඇමරිකානු ආයෝජකයන් ලංකාවට ගෙන ඒමටද තානාපතිනියට පොරොන්දු වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා රජය සමග, සමීප කටයුතු කිරීමට ඇමරිකාවේ ඇති සූදානම පිළිබදව ද තානාපතිනිය අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුවත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =