මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කළ ජාඇල පොලිසියේ ස්ථානාධිපති මාරුකරයි.

0
464
- Advertisement -

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කළ
ජාඇල පොලිසියේ ස්ථානාධිපති මාරුකරයි.

ජා ඇල පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපති වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් මූලස්ථානය වෙත මාරු කර යවා තිබේ.

මැතිවරණ කොමිසමේ ඉල්ලීමකට අනුව, ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් මෙම ස්ථානමාරුව ලබා දී තිබේ.

අදාල ස්ථානාධිපතිවරයා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කර බව පවසමින්, මැතිවරණ කොමිසම මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත්කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 5 =