මැතිවරණ නඩු සඳහා වෙනම අධිකරණයක්.

0
865
- Advertisement -

මැතිවරණවලට අදාල නඩු කටයුතු විමර්ෂණය සඳහා වෙනම අධිකරණ පද්ධතියක අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගී ඇති බව, මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන පවසයි.

ඊයේ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වා, මැතිවරණ ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සංවිධායක මංජුල ගජනායක මහතා මේ බව පැවසී ය.