“මැතිවරණ කොමිසමත් ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක.” විමල් වීරවංශ පවසයි.

0
680
- Advertisement -

මැතිවරණ කොමිසමත් ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක.
විමල් වීරවංශ පවසයි.

මැතිවරණ කොමිසම, විදේශීය තානාපති කාර්යාල උවමනාවන්ට අනුව කටයුතු කරමින් සිටින බව, විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි.

පවතින කොරෝනා තත්ත්වය උපයෝගී කර ගනිමින්, ඡන්දදායකයන් ඡන්දපොළට පැමිණීම අඩු කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම කටයුතු කරමින් සිටින බවත්, ඒ හරහා ජනාධිපතිවරණයේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට තිබුණු ජනප්‍රියත්වය කෙටි කාලයකින් පිරිහී ඇති බව ජාත්‍යන්තරයට පෙන්නුම් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම කටයුතු කරන බවත් හිටපු මන්ත්‍රී වරයා චෝදනා කරයි.

මැතිවරණ කාර්යාලවල අපේක්ෂකයන්නේ පෝස්ටර් – කටවුට්ස් සහ අංක ප්‍රදර්ශනය තහනම් කිරීමේ කිසිදු හේතුවක් මැතිවරණ කොමිසමට නැති බව ද ඔහු පවසයි. මේ සියල්ල මගින් පෙන්නුම් වන්නේ මැතිවරණ කොමිසම කිසියම් කුමන්ත්‍රණයකට ගොදුරු ඇති බව යැයි ඔහු අනුමාන කරයි.