මැතිවරණය සම්බන්ධ පෙත්සම් විභාගයට නොගෙනම ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

0
1029
- Advertisement -

මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයට නොගෙන ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර තිබේ.

පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල, ඒකමතිකව මෙම නියෝගය ලබා දී තිබේ.

මැතිවරණයට අදාලව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් 06 ක් ඉදිරිපත් වූ අතර, මෙම පෙත්සම් සියල්ල, වැඩිදුර විභාගයට ගැනීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ.

නියමිත දිනයේ දී පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි වූ නිසා, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සදහා ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කරන ලෙස ද මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් මගින් ඉල්ලා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + five =