මැතිවරණය සම්බන්ධ පෙත්සම් වැඩිදුර විභාගය හෙට පෙරවරු 10.00 ට.

0
445
- Advertisement -

අද දිනයේ දී විභාගයට ගැනුණු, මහ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් පත් වී ඇති පෙත්සම් සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විභාගය හෙට පෙරවරු 10.00 දක්වා කල්තබා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 5 =