මැතිවරණය පවත්වන දිනය මේ සතිය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කරනවා.

0
191
- Advertisement -
Share

මැතිවරණය පවත්වන දිනය මේ සතිය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කරනවා.

එළැඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීමට යෝජිත දිනය, මැතිවරණ කොමිසම විසින් අද දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇතැයි සිතුවද, අද දිනයේද එම දිනය ප්‍රකාශයට පත් වූවේ නැත.

කෙසේ වෙතත්, මේ සතිය ඇතුළත, මැතිවරණය පවත්වන දිනය ප්‍රකාශයට පත් කරන බවට මැතිවරණ කොමිසම පවසා තිබේ.

මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන්ගේ මනාප අංක හෙට දිනයේ දී ගැසට් කිරීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − 6 =