“මැච් එක පැය 8 යි; ප්‍රශ්න කිරීම පැය 09 යි. පන්දුවෙන් පන්දුවට වෙච්ච දේ ඇහුවා ද..?” බිමල් රත්නායක අසයි.

0
1219
- Advertisement -

මැච් එක පැය 8 යි; ප්‍රශ්න කිරීම පැය 09 යි.
පන්දුවෙන් පන්දුවට වෙච්ච දේ ඇහුවා ද..?
බිමල් රත්නායක අසයි.

ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් වන දූෂණ විමර්ෂණය කිරීමට පිහිටුවා ඇති විශේෂ විමර්ෂණ ඒකකය
ඊයේ දිනයේ දී පැය නමයකට වඩා වැඩි කාලයක්, කුමාර් සංගක්කාරගෙන් ප්‍රශ්න කර තිබුණි.

ක්‍රිකට් තරගයක් කණ්ඩායම් දෙක ක්‍රීඩා කිරීමට ගතවන උපරිම කාලය පැය හතත් – අටත් අතර කාලයක් බව පවසන ජවිපෙ දේශපාලන මණ්ඩල සභිව බිමල් රත්නායක, පැය නමයක් සංගාගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම පුදුමයක් බව හගවයි.

ට්වීටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් මෙම ප්‍රශ්න කිරීම සරදමට ලක් කර ඇති බිමල් විමසන්නේ, එම අවසන් මහා තරගයේ දී පන්දුවෙන් පන්දුවට සිද්ධ වුණු දේ ඔවුන් සංගාගෙන් විමසා ඇත්ද යන්නයි.