මාළඹේ කොටුව සැහැල්ලූ දුම්රිය පද්ධතිය ඉදිකිරීමේ ණය ගිවිසුමට අත්සන් තැබේ.

0
644
- Advertisement -

මාළඹේ කොටුව සැහැල්ලූ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය ඉදිකිරීමේ ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම ඊයේ දිනයේ දී මුදල් අමාත්‍යංශයේ දී සිදු විය. අදාල දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය ඉදිකිරීම සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1850 ක ණය මුදල් ජපානයේ ජයිකා  (JICA) සමාගම විසින් ලබා දෙන අතර, අදාල ණය මුදල සදහා ගෙවිය යුතු පොළිය සියයට දශම එකකි (0.1%). මෙම ණය මුදල මීට පෙර ලැබිය යුතුව තිබුණත් “මහින්ද මෛත‍්‍රී” විසින් දියත් කළ ව්‍යවස්ථා කුමන්ත‍්‍රණයට දැක් වූ විරෝධයක් ලෙස ණය මුදල ලබා දීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබුණි. 2024 වන විට අදාල ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමට නියමිත අතර, මාළඹේ සිට කොටුවට මිනිත්තු 37 කින් ළගා වීමට මේ මගින් මගීන්ට හැකිවෙනු ඇත. ව්‍යාපෘතිය ආවරණය කරන සමස්ත දුර ප‍්‍රමාණය කිලෝමීටර් 17 කි. මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගින් මෙම ව්‍යාපෘතිය කි‍්‍රයාත්මක කරනු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one − one =