මාලිගාවත්තේ ජුම්මා පල්ලිය අසලින් අවි ආයුධ තොගයක් හා අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය හමු වේ

0
933
- Advertisement -

මාලිගාවත්තේ ජුම්මා පල්ලිය අසළ පොදු නාන ළිඳක තිබී කඩු 47ක් පිස්තෝලයක් හා අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගෙන ඇති බව අපට වාර්තා වනවා, ඊට අමතරව සීඩි තැටි හා පිහි කිහිපයක්ද හමුව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × four =