මාරක අනතුරින් පසුව, චීනය; බෝයින් 737 ගුවන් යානා ගොඩ බස්සයි…!

0
655
- Advertisement -

ඉතියෝපියානු ගුවන් සේවයට අයත්, බොයින් 737 ගුවන් යානාව අනතුරට පත් වී එහි ගමන් ගත් සියළු ම දෙනා මිය ගිය පසු, චීනය, ඔවුන් සතුව ඇති බෝයින් 737 ගුවන් යානා ගුවන් ගත කිරීම අත් හිටුවා ඇත. ඉතියෝපියානු ගුවන් සේවයට අයත් බෝයින් 737 ගුවන් යානාව ගුවන්ගත කර සුළු මොහොතකින් සිදු වූ අනතුරෙන් යානයේ ගමන් කළ මගීන් 149 දෙනෙකු සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ අට දෙනෙකු වශයෙන් යානාවේ සිටි සියළු දෙනා ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
මේ බෝයින් 737 ගුවන් යානාවක් මාස හයකට වඩා අඩු කාලයකදී අනතුරට ලක් වූ දෙවන අවස්ථාව යි. මීට පෙර ඉන්දුනීසියානු ගුවන් සේවයට අයත් බෝයින් 737 ගුවන් යානාවක්, අනතුරට ලක් වූ අතර, අනතුරින් යානාවේ ගමන් කළ 189 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය.