මානවහිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනිය; මහාචාර්ය දීපිකා උඩුගම ඉල්ලා අස්වෙයි.

0
1568
- Advertisement -

මානවහිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනිය;
මහාචාර්ය දීපිකා උඩුගම ඉල්ලා අස්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා මානවහිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනිය, මහාචාර්ය දීපිකා උඩුගම මහත්මිය එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

අද රැස් වූ ව්‍යවස්ථා සභාව, මෙම ඉල්ලා අස්වීම පිළිබදව දැනුම් දී තිබේ.

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ නීතිපීඨයේ අංශාධිපතිනිය වූ දීපිකා උඩුගම මහත්මිය, ශ්‍රී ලංකා මානවහිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනිය ලෙස පත් කරන ලද්දේ 2015 වසරේ දී ය.