මාධ්‍යවේදී ශ්‍රීලාල් ප්‍රියන්ත; අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැදවයි.

0
614
- Advertisement -

මාධ්‍යවේදී ශ්‍රීලාල් ප්‍රියන්ත
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැදවයි.

ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය සම්බන්ධයෙන්, 2017 ජූලි මාසයේ සම්පාදනය කරන ලද ලිපියක් පිළිබදව ප්‍රශ්න කිරීම සදහා, මාධ්‍යවේදී ශ්‍රීලාල් ප්‍රියන්ත මහතා අද සන්ධ්‍යාවේ දී, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේනතුවට කැදවා තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මාධ්‍යවේදී ශ්‍රීලාල් ප්‍රියන්ත විසින් සංස්කරණය කරන ඊතලය නම් පුවත් සගරාවේ පළ වූ ඉහත ලිපියෙන්, ලසන්ත ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් රහස් රැසක් ඔහු විසින් හෙළිදරව් කර තිබෙන බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × four =