“මාධ්‍යවේදියාගේ මරණය;” ස්ව කැමැත්තෙන් සියදිවි නිසා ගත්තා ද..? නැතිනම්, සියදිවි නසා ගැනීමට බල කළාද..? රනිල් වික්‍රමසිංහ අසයි.

0
280
- Advertisement -
Share

“මාධ්‍යවේදියාගේ මරණය”
ස්ව කැමැත්තෙන් සියදිවි නිසා ගත්තා ද..?
නැතිනම්, සියදිවි නසා ගැනීමට බල කළාද..?
රනිල් වික්‍රමසිංහ අසයි.

නිදහස් චතුරශ්‍ර පරිශ්‍රයෙන් හමු වූ, රජීව ජයවීර නම් මාධ්‍යවේදියාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් සැකයක් පවතින බව, එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසයි.

අදාල මරණය, සියදිවි හානිකර ගැනීමක් බව පොලීසිය සැක කර තිබුණි.

රජීව ජයවීරගේ මරණය සියදිවි හානිකර ගැනීමක් විය හැකි නමුත්, එය ඔහු ස්ව කැමැත්තෙන් කළ සියදිවි නසාගැනීමක් ද, නැතිනම්, බලහත්කාරය මත කළ සියදිවි නසාගැනීමක් ද යන්න ගැන සැකයක් පවතින බවය, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසන්නේ.

මෙවැනි සැකයක් පවතින බව, තමන්ට හිතවත් නීතීඥයන් විසින් ද මතුකර ඇතැයි ඒ මහතා පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් විදිමත් පොලිස් පරීක්ෂණයක් තවමත් සිදුව නැති බවටද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා චෝදනා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + 17 =