“මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාසවල පහසුකම් මදි.” අළුත් මන්ත්‍රීවරු කියති.

0
398
- Advertisement -

මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාසවල පහසුකම් මදි.”
අළුත් මන්ත්‍රීවරු කියති.

මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාස තුළ, නූතන පහසුකම් නැතැයි, අළුතින් තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරු චෝදනා කරන බව රජයේ ඉහළ නිළධාරියෙකු උපුටා දක්වමින් සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

මාදිවෙල නිවාස සංකීර්ණය ඉදිකර ඇත්තේ මීට වසර 36 කට පමණ ඉහත දී බව පැවසේ.
එබැවින්, පුළුල් අළුත් වැඩියාවක අවශ්‍යතාවය ද මතුව ඇති බව එම ඉහළ නිළධාරියා පවසා තිබේ.

මේ තත්ත්වය මත, අළුතින් පත් වූ මන්ත්‍රීවරු වෙනුවෙන්, පහසුකම් සහිත මහල් නිවාස, ඒ අවටින් සොයන බවද වාර්තා වේ.

මේ අතර, පරාජිත මන්ත්‍රීවරු තිස් දෙනෙකු තවමත්, මන්ත්‍රී නිවාස යළි භාර දී නැති බවද පැවසේ.