මහ මැතිවරණය සදහා යන වියදම රුපියල් ලක්ෂ 14,000 ක් දක්වා ඉහළ යා හැකියි.

0
512
- Advertisement -

සෞඛ්‍ය අංශ මගින් යෝජනා කර තිබෙන නිර්දේශ තවමත් ලැබී නැතත්, එම නිර්දේශ පිළිබදව ඇති අනුමානයන්ට අනුව, එළැඹෙන මැතිවරණය සදහා යන වියදම, සාමාන්‍ය ඇස්තමේන්තු ගත වියදම මෙන් දෙගුණයකින් ඉහළ යා හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

ඒ අනුව, මැතිවරණය සදහා යන වියදම බිලියන 14 ක් හෙවත්, රුපියල් ලක්ෂ 14,000 ක් විය හැකි ය.

සමාජ දුරස්ථාභාවය රදවා ගැනීම සහ ඡන්ද රාජකාරියේ යෙදෙන නිළධාරීන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අනුගමනය කළ යුතු කි‍්‍රයාමාර්ග අනුගමනය කිරිම සදහා මෙසේ වියදම ඉහළ යා හැකි බවයි පැවසෙන්නේ.

මෙතෙක් සෞඛ්‍ය අංශ විිසින් අදාල නිර්දේශ, මැතිවරණ කොමිසම වෙත ලබා දී නොතිබුනද, හෙට දිනයේ දී මැතිවරණ කොමිසම සමග පැවැත්වෙන හමුවේ දී එම නිර්දේශ මැතිවරණ කොමිසමට ඉදිරිපත් කිරීම සෞඛ්‍ය අංශ සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × two =