මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජයට පත් කර සිදු කරගත් අත්වැරැද්ද යළිත් සිදුකර නොගැනීමට ජනතාව ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ජනපති කියයි.

0
691
- Advertisement -

මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජයට පත් කර සිදු කරගත් අත්වැරැද්ද යළිත් සිදුකර නොගැනීමට ජනතාව ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. – ජනපති කියයි.


2015 ජනාධිපතිවරණයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා පරාජයට පත් කර සිදු කරගත් අත් වැරැද්ද යළිත් සිදුකර නොගැනීමට ජනතාව වග බලාගත යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ගම සමඟ පිළිසදර වැඩටසහනට සහභාගී වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව පවසා සිටියේය.
තමන්ගේ පාලන කාලය තුළ මුහුණ දුන් ප්‍රශ්න බොහෝමයක් පැන නැග්ගේ පසුගිය රජය සිදු කර තිබූ වැරදි නිවැරදි කිරීමට යාමෙන් බවත් ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

පසුගිය රජය ඇමරිකාව සමග අත්සන් කිරීමට එකගව තිබූ එම්.සී.සී ගිවිසුව අත්සන් නොකිරීමට තමන් වගබලා ගත් බවත්, එමෙන්ම නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබා දීමට පැමිණ තිබූ එකගතාවයන් වෙනස් කොට රටට වාසිදායක ලෙස එම ප්‍රශ්නය විසදා ගැනීමට හැකි වූ බවත් ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

ඊට අමතරව, විසිවන සංශෝධනය ගෙන ඒමට සිදු වූවේද, 19 වන සංශෝධනය මගින් ස්ථාවර පාලනයක් රට තුළ ස්ථාපිත කිරීම අඩාල කර තිබුණු බවද ජනාධිපතිතුමා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =