“මහින්දානන්ද කිසි දිනෙක අපට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර නෑ.” ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය කියයි.

0
840
- Advertisement -
Share

මහින්දානන්ද කිසි දිනෙක
අපට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර නෑ.
ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය කියයි.

2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරඟය පාවාදීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පැමිණිල්ලක්, හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කර නැති බව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පවසයි.
තමන් අදාල තරගය සම්බන්ධයෙන්, ලෝක ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට පැමිණිලි කළ බව, හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා මීට පෙර සදහන් කර තිබුණි.

ඒ නමුත්, එවැනි පැමිණිල්ලක් තමන් වෙත කිසිදාක නොලැබුණු බව අයි.සී.සී. ය පවසයි.
එවැනි පැමිණිල්ලක් ලැබුණේ නම්, එය බරපතල කාරණාවක් ලෙස සැලකිල්ලට ගන්නා බැවින්, එවැනි පැමිණිල්ලක් අස්ථානගතවීමේ හැකියාවක් නැති බවද අයි.සී.සී. ය පවසයි.

අයි.සී.සී දූෂණ විරෝධී ඒකකයේ කළමණාකාර, ඇලෙක්ස් මාර්ෂල් මේ බව සදහන් කර තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen + 17 =