මහින්දානන්ද කාර්යබහුලයි; උපාධිධාරීන් තුන්සියයකට පත්වීම් ප්‍රමාදයි.

0
252
- Advertisement -

මහින්දානන්ද කාර්යබහුලයි; උපාධිධාරීන් තුන්සියයකට පත්වීම් ප්‍රමාදයි.

අළුතින් පත්වීම් ලැබූ උපාධිධාරීන් තුන්සයයකට, කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ විසින් ලබා දීමට නියමිත පත්වීම් ලිපි ලබා දීම, අමාත්‍යවරයා කාර්යබහුල වීම නිසා මෙතෙක් ලබා දී නැති බව වාර්තා වේ.

නාවලපිටිය, උඩුනුවර හා ගඟ ඉහළ කෝරළේ යන ප්‍රදේශවලින් තේරීපත්වූ උපාධිධාරීන් මෙසේ පත්වීම් ලිපි ලැබීම ප්‍රමාද වූවන් අතරට අයත් ය.

තමන්ට හිමි පත්වීම් ලිපි ලබා ගැනීමට අදාල උපාධිධාරීන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගියද, අමාත්‍යවරයාගේ අවසරයක් නැතිව, පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීමට නොහැකි බව නිළධාරීන් පවසා ඇති බව, ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමයේ කැදවුම්කරු තැන්නේ ඥාණානන්ද හිමියෝ පවසති.