මහින්දානන්දට සංගාගෙන් යෝජනාවක්; “ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විමර්ෂණ ඒකකට පැමිණිලි කරන්න!”

0
819
- Advertisement -
Share

මහින්දානන්දට සංගාගෙන් යෝජනාවක්.
“ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ
දූෂණ විමර්ෂණ ඒකකට පැමිණිලි කරන්න.”

2011 ලෝක කුසලානය ඉන්දියාවට විකිණූ බවට, හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයට, එවකට එක්දින කණ්ඩායමේ නායකත්වය දැරූ කුමාර් සංගක්කාර ද ප්‍රතිචාර දක්වා තිබේ.

ඔහු පවසන්නේ, හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට, ඔහු එල්ල කරන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි තිබේනම්, එම සාක්ෂි, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විමර්ෂණ ඒකකට යොමු කළ හැකි බවයි. එවිට, අදාල කරුණ පිළිබදව ඔවුන් පුළුල් පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ඇති බවද සංගක්කාර පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − 14 =