මහින්දට රජයෙන් වෙඩි නොවදින රථ 03 ක්.

0
928
- Advertisement -

තමන්ට හිමි විය යුතුව තිබූ වෙඩි නොවදින රථය හිටපු විපක්ෂ නායකවරයා ගෙන ගිය බවත්, එම නිසා, තමන්ට අළුතින් වෙඩි නොවදින රථයක් ලබා දීම වැරැුද්දක් ද කියා විපක්ෂ නායක මමහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී අසා සිටියේ ය. කෙසේ වෙතත්. ශ‍්‍රී ලංකා මිරර් වෙබ් අඩවිය පවසන ආකාරයට, මේ වන විටත් මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායකවරයාට වෙඩි නොවදින රථ 03 ක් තිබේ. එම වෙඩි නොවදින රථ සියල්ල මර්සිඞීස් බෙන්ස් – එස් ඛාණ්ඩයේ රථ බවත්, එවැනි රථයක මිල රුපියල් ලක්ෂ 2,500 ක් පමණ වන බවත් වාර්තා වේ. මෙම වෙඩි නොවදින රථ 03 ට අමතරව, තවත් බෙන්ස් රථයක්, ඩිෆෙන්ඩර් රථ 02 ක්, ලෑන්ඞ් කෲසර් රථයක් සහ කැබ් රථයක් වශයෙන් වාහන අටක් විපක්ෂ නායක වරයාට රජයෙන් ලබා දී තිබේ.