මහින්දට කියවන්න එජාප ඇමතිවරුන්ගේ රහස් ලිපි ගොනු රනිල් අරලියගහ මන්දිරයේ දාලා ගිහින්.

0
890
- Advertisement -

හිටපු අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා අරලියගහ මන්දිරයෙන් පිටව යන අවස්තාවේ දී ඉතාම වැදගත් ලිපිගොනුවක් අරලියගහ මන්දිරයේ දමා ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාල ලිපි ගොනුව තුළ ඇත්තේ, හිටපු අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඇතැම් අමාත්‍යවරු මැදිහත් වි ඇති ගනුදෙනුවල විස්තරයි.

එක් එක් අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් වෙන වෙනම වූ ලිපිගොනුවක් වශයෙන් අදාල ලිපිගොනු මාලාව සකස් කර තිබී ඇත. දැන් එම ලිපිගොනුව වත්මන් අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා භාරයේ පවතී.

ඉතාම පිිළිවෙලකට සකස් කර තිබුණු මෙම ලිපි ගොනුව මුලින්ම හමු වි ඇත්තේ, නව අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් අරලියගහ මන්දිරය අස් පස් කරමින් සිටි සේවකයන් පිරිසකට බවයි පැවසෙන්නේ.