මහා චිත්‍රය දෙස නොව; ජනතාව බැලිය යුත්තේ කුඩා චිත්‍රය දෙසයි. රනිල් ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි.

0
498
- Advertisement -

මහා චිත්‍රය දෙස නොව; ජනතාව බැලිය යුත්තේ කුඩා චිත්‍රය දෙසයි.”
රනිල් ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි.


පසුගියදා ජාතිය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කුඩා කුඩා සිදුවීම් නොව, මහා චිත්‍රය දෙස බලන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ එම ප්‍රකාශයට ප්‍රතිවිරුද්ධව යමින්, හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසන්නේ, මහා චිත්‍රය දෙස නොව, ජනතාව කුඩා චිත්‍රය දෙස බැලිය යුතු බවයි.

විශේෂයෙන්ම, කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවගේ ජල විදුලි බිල් සදහා සහන සලසන බවට පොරොන්දු වූ රජය, දැන් මාස තුනක බිල් පත් එක වර ගෙවන ලෙස ජනතාවට දැනුම් දී තිබේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් යටතේ, මෙම බිල් ගෙවීම සදහා මාස දොළහක සහන කාලයක් ලබා දෙන බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි.

එසේම, සුළු හා මධ්‍යම පරිපාණ ව්‍යවසායකයන් ලබාගෙන ඇති ණය ආපසු ගෙවීම සදහා වසරක සහන කාලයක් ලබා දෙන බවද ඔහු පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + eight =