මහාසෝන් බලකායේ ප්‍රධානි අමිත් වීරසිංහ පොලිස් අත්අඩංගුවට

0
638
- Advertisement -

ප්‍රශ්ණ කිරිම් සදහා මහාසෝන් බලකායේ ප්‍රධානි අමිත් වීරසිංහ තෙල්දෙණියේදි පොලිස් අත්අඩංගුවට.

කිරුළපන පොලීසිය විසින් සිදුකල දැනුම්දීමකට අනුව අමිත් වීරසිංහ අත්අඩංගුවට ගන්නා බව පොලීසිය විසින් නිවැසියන්ට පවසා ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − six =