මහාපරිමාණයෙන් සිද්ධ වෙන ලිහිසි තෙල් ජාවාරමක්..! පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියත් නිහඩයි..!

0
861
- Advertisement -

මහා පරිමාණයේ ලිහිසි තෙල් (එන්ජින් ඔයිල්) ජාවාරමක් පිළිබඳ තොරතුරු අපට ලැබී තිබේ. මෙතෙක් කාලයක් රහසේ සිද්ධ වෙමින් පැවති මෙම ජාවාරම මේ වන විට එළිපිටම සිද්ධ බව බවයි පැවසෙන්නේ.

ලංකාව තුළ ලිහිසි තෙල් අලෙවි කරන අනුමත සමාගම් 13 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබේ. එම සමාගම් විසින් අලෙවි නො කරන, නියමිත සන්නාමයක් නැති ලිහිසි තෙල්ද වෙළෙද පොලේ අලෙවි වේ. සන්නාම නැති මෙම ලිහිසි තෙල්, සැබැවින්ම ලිහිසි තෙල් නොවේ. ඒවා, ජාවාරම් කරුවන් විසින්, විදුලි බලාගාර සහ මහාපරිමාණයේ යන්ත්‍රී සූත්‍ර සදහා භාවිතා කර ඉවත් කරන ලිහිසි තෙල් ය. ජාවාරම් කරුවන් කරන්නේ, ඩයි වර්ග යොදා භාවිතා කරන ලද එම ලිහිසි තෙල් යළි වෙළද පොලේ අලෙවි කිරීමයි.

අනුමත සමාගම් විසින් අලෙවි කරන ලිහිසි තෙල් ලීටරයකට වඩා ජාවාරම් කරුවන් අලෙවි කරන මෙම ව්‍යාජ ලිහිසි තෙල් ලීටරයක් රුපියල් සියයකින් පමණ මිල අඩු ය.

මෙම ජාවාරම පිළිබඳව, පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය දැනුවත් කර ඇති අතර, අදාල පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයාට ජාවාරම් කරුවන්ගෙන් තර්ජන එල්ල වී ඇති බවද පැවසේ.

මේ වන විට ව්‍යාජ ලිහිසි තෙල් අලෙවි කරන අලෙවි සැල් දහයක පමණ කොළඹ නගරය තුළ පමණක් ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + twenty =