මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ සියළු තනතුරුවලින් නෙරපයි.

0
131
- Advertisement -

මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ
සියළු තනතුරුවලින් නෙරපයි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ප‍්‍රතිපත්ති සම්පාදන කමිටුවේ ප‍්‍රධානී ධූරයෙන් සහ එතුමා වගකීම් දැරූ අනෙකුත් සියළු තනතුරුවලින්, මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ මහතා නෙරපා ඇති බව වාර්තා වේ.

මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ, පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම අධ්‍යයන අංශයට අනුයුක්තිව සේවය කළේ ය.

මාහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ඔහු දැරූ සියළු ධූර වලින් ඉවත් කිරීමට අදාලව, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කර තිබෙන මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 3 =