මහාචාර්ය ධම්මික ගංගානාත මිය යයි.

0
450
- Advertisement -

මහාචාර්ය ධම්මික ගංගානාත මිය යයි.

මහාචාර්ය ධම්මික ගංගානාත මහතා අභාවප්‍රාප්ත වේ. ඔහු, කලක් ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයාව සිටියේ ය. එමෙන්ම, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සිංහල සහ ජනසන්නිවේදන අංශයේ පීඨාධිපතිවරයාවද සිටියේ ය.

එතුමා කලෙක සිට මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් පසුවූ බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =