මහවැස්සෙන් 17 ක් මිය යයි. දෙදෙනෙකු අතුරුදන්.

0
302
- Advertisement -

මහවැස්සෙන් 17 ක් මිය යයි.
දෙදෙනෙකු අතුරුදන්.


පසුගිය දින කිහිපයේ ඇද හැළුණු මහ වැසි හේතුවෙන් ඇති වූ ගංවතුර හා නායයාම් හේතුවෙන් පුද්ගලියන් 17 දෙනෙකු මිය ගොස් තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අතුරුදන් ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඊට අමතරව, පුද්ගලයන් 271,000 කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටින බව ද පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + 7 =