“මහර රැදවියන් සිව් දෙනෙකු මියගොස් ඇත්තේ වෙඩි වැදීමෙන්.” විද්වත් කමිටුව අධිකරණයට දැනුම් දෙයි.

0
288
- Advertisement -

“මහර රැදවියන් සිව් දෙනෙකු මියගොස් ඇත්තේ වෙඩි වැදීමෙන්.” විද්වත් කමිටුව අධිකරණයට දැනුම් දෙයි.


මහර බන්ධනාගාර ගැටුමෙන් මිය ගිය රැදවියන් එකොළොස් දෙනාගෙන් හතර දෙනෙකු මියගොස් ඇත්තේ වෙඩි වැදී සිදු වූ තුවාල වලින් යැයි, ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලද මරණ පරීක්ෂණවලදී තහවුරු වූ බව, බන්ධනාගාර ගැටුම පිළිබදව විමර්ෂණය සදහා පත් කළ විද්වත් කමිටුව අද අධිකරණය හමුවේ පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =