“මහර බන්ධනාගාර ගැටුම ජාත්‍යන්තර කුමන්ත‍්‍රණයක්.” ඇමති විමල් වීරවංශ

0
1657
- Advertisement -

“මහර බන්ධනාගාර ගැටුම
ජාත්‍යන්තර කුමන්ත‍්‍රණයක්.”
ඇමති විමල් වීරවංශ


මහර බන්ධනාගාර ගැටුම ජාත්‍යන්තර කුමන්ත‍්‍රණයක් බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂක ලේකම්ව සිටිය දී, වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රැදවියන් 27 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක් වූ බවත්, එතුමා දැන් ජනාධිපතිව සිටියදී නැවතත් රැුදවියන් ඝාතනයට ලක්වන බවත් ලෝකයට පෙන්නුම් කිරීමේ උවමනාව මත මෙම ගැටුම ජාත්‍යන්තර කුමන්ත‍්‍රණයක් ලෙස මතුව ඇති බව අමාත්‍යවරයා යෝජනා කරයි.

කිසියම් කණ්ඩායමක්, ලේ කෝපකරවන පෙත්තක් රැදවියන් අතර බෙදා හැර ඇති බවත්, මහර රැදවියන් ප‍්‍රචණ්ඩ වී ඇත්තේ එම පෙත්ත භාවිතා කිරීමෙන් ලේ කෝප වී බවත්, මෙය ජාත්‍යන්තර කුමන්ත‍්‍රණයක් බවත් අමාත්‍යවරයා කරුණු සහිතව පැහැදිලි කර සිටියේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 15 =