මහර බන්ධනාගාරයේ ගැටුමෙන් සිව් දෙනෙකු මරුට. රැදවියන්ගේ ඥාතීන් බන්ධනාගාරය අසලට පැමිණේ.

0
498
- Advertisement -

මහර බන්ධනාගාරයේ ගැටුමෙන් සිව් දෙනෙකු මරුට. රැදවියන්ගේ ඥාතීන් බන්ධනාගාරය අසලට පැමිණේ.

අද සන්ධ්‍යා කාලයේ මහර බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ ගැටුමෙන් රැදවියන් සිව් දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

තුවාල ලැබූ තවත් රැුදවියන් 25 කට ආසන්න පිරිසක් රාගම රෝහල වෙත රැුගෙන විත් ඇති බව පැවසේ.

සිද්ධිය ආරංචි වීමෙන් පසුව, බන්ධනාගාර රැුදවියන්ගේ ඥාතීන්ගේ පිරිසක් ද බන්ධනාගාරය ආසන්නයට පැමිණ සිටින බව මාධ්‍ය වාර්තාවල සදහන් වේ.