මහර බන්ධනාගාරයේ ගැටුමට පසුව රෝහල්ගත කළ රැදවියන්ගෙන් 26 දෙනෙකුට කොරෝනා.

0
141
- Advertisement -
Share
5 / 100

මහර බන්ධනාගාරයේ ගැටුමට පසුව රෝහල්ගත කළ රැදවියන්ගෙන් 26 දෙනෙකුට කොරෝනා.


මහර බන්ධනාගාරය තුළ සිදු වූ ගැටුමට පසුව, රාගම රෝහලට ඇතුළත් කරන ලද රැදවියන් 71 දෙනෙකුගෙන් රැදවියන් 48 ක් මේ වන විට කොරෝනා පරීක්ෂාව සදහා යොමු කර ඇති අතර, එම රැදවියන් 48 දෙනාගෙන් රැුදවියන් 26 දෙනෙකු ම කොරෝනා ආසාදිතයන් බව තහවුරු වී ඇතැයි රාගම රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 3 =