මහර බන්ධනාගාරයේ ගැටුමට පසුව රෝහල්ගත කළ රැදවියන්ගෙන් 26 දෙනෙකුට කොරෝනා.

0
252
- Advertisement -

මහර බන්ධනාගාරයේ ගැටුමට පසුව රෝහල්ගත කළ රැදවියන්ගෙන් 26 දෙනෙකුට කොරෝනා.


මහර බන්ධනාගාරය තුළ සිදු වූ ගැටුමට පසුව, රාගම රෝහලට ඇතුළත් කරන ලද රැදවියන් 71 දෙනෙකුගෙන් රැදවියන් 48 ක් මේ වන විට කොරෝනා පරීක්ෂාව සදහා යොමු කර ඇති අතර, එම රැදවියන් 48 දෙනාගෙන් රැුදවියන් 26 දෙනෙකු ම කොරෝනා ආසාදිතයන් බව තහවුරු වී ඇතැයි රාගම රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසයි.