මහරගම ආසන සංවිධායක ඇමති පාඨලී

0
950
- Advertisement -

එ.ජා.ප යේ මහරගම ආසන සංවිධායක ලෙස ඇමති පාඨලී චම්පික රණවකට ලබාදීමට අද පැවති එ.ජා.ප. කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයෙදී අදහස් කලබව ඇමති රන්ජන් රාමනායක පවසීය.