මහමැතිවරණය අගෝස්තු මුල. මහරැළි සදහා උපරිම සහභාගීත්වය 500 යි. කුඩා රැළි සදහා 100 යි. මනාප අංක ලබා දීම හෙට.

0
811
- Advertisement -
Share

මහමැතිවරණය අගෝස්තු මුල. මහරැළි සදහා උපරිම සහභාගීත්වය 500 යි. කුඩා රැළි සදහා 100 යි. මනාප අංක ලබා දීම හෙට.

මහමැතිවරණය අගෝස්තු මාසයේ මුල පැවැත්වීමට සැලසුම් කරන බව, මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති, මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසා ඇති බව, සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

කෙසේ වෙතත්, මැතිවරණය පවත්වන දිනය තීරණය වන්නේ හෙට දිනයේ, මැතිවරණ කොමිසම රැස්වීමෙන් පසුව බවද පැවසේ.

සෞඛ්‍ය අංශ බලධාරීන් ලබා දී තිබෙන නිර්දේශ අනුව මැතිවරණය පැවැත්වෙන බවත්, ඒ අනුව, පක්ෂ නායකයන් සහභාගී වන, දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන් පවත්වන ප්‍රධාන රැළි සදහා සහභාගී කරවාගත හැකි පිරිස පන්සියයක් බවත්, කුඩා රැස්වීමේ නොහොත් පොකට් රැස්වීම් සදහා සහභාගී සහභාගී විය හැකි උපරිම පිරිස සියයක් බවටත් නිර්දේශ කර තිබේ.

මැතිවරණය සදහා ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන්ට මනාප අංක ලබා දීම ද හෙට දිනයේ දී සිදුවීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + 18 =