මහනුවර ඇදිරි නීතිය හෙට ඉවත් නොවේ.

0
510
- Advertisement -

මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයට අයත් අකුරණ ප‍්‍රදේශය නිරෝධායනයට ලක් කිරීම හේතුවෙන්, හෙට උදැසන හයෙන් අවසන් වීමට තිබූ, එම දිස්ත‍්‍රික්කය සදහා පනවා ඇති ඇදිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු දීර්ඝ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 20 =